Siirry suoraan sisältöön

YRITYSILME, VERKKOSIVUT

Koulutusyrityksen tavoitteena on tukea opettajia ja ​​kouluja sisällyttämään kestävä kehitys osaksi opetusta

EduGems on suomalaiseen koulutusvientiin erikoistunut yritys. EduGems aloitti toimintansa lapsille ja nuorille suuunnatuista leirikouluista, mutta joutui muuttamaan palvelunsa ja liiketoiminntamallinsa koronakriisin johdosta. Kohderyhmän sekä palvelun muuttuessa yrityksen visusuaalinen ilme ei enää vastannut sen toimintaa.

EduGemsin kansainvälinen tiimi osallistettiin projektin aikana yhteisten työpajojen sekä etätehtävien avulla. Näiden pohjalta uudistimme kurssien sisällön kuvaukset, jäsentelimme kurssialusta ja informaatioarkkitehtuuria.

Yrityksen visuaaliselle ilmeelle haettiin suuntaa sekä asiakas- ja sidosryhmälähtöisesti. Samalla kartoitettiin millaisissa yhteyksissä yritysilme näkyy EduGemsin asiakkaille ja millaista visuaalista materiaalia tarvitaan viestinnän tueksi.

Uusi yritysilme yhdistää EduGemsin energian ja yrityksen mission. Ilme puhuttelee EduGemsin asiakkaita, opettajia ja kouluja, sekä kiinnostaa oppilaita. Yritysilme sisältää erilaisia elementtejä joita EduGems sisällyttää mm. sosiaalisen median viestintään, esityksiin, videoihin, verkkosivustoihin ja opiskelumateriaaleihin, pitäen brändin eheänä ja tunnistettavana.

Linda Suomela-Hemangkorn, EduGems perustaja

Projektin pääpainoja olivat verkkosivujen ja kurssialustan käyttäjäystävällisyyden kehittäminen. Kurssikuvausten ja liiketoiminnan selkeyttäminen asiakaskeskeisesti sekä visuaalisen ilmeen uudistaminen. Projektin aikana suunniteltiin ja toteutettiin:

– verkkosivustojen sisältö ja ilme
– visuaaliset elementit
– muokattavat todistuspohjat
– yrityspresentaatio

Linda Suomela-Hemangkorn, EduGems perustaja

Edellinen

Käyttäjäymmärrys tuotteistuksessa

Seuraava

Älykodin konseptisuunnittelu