Siirry suoraan sisältöön

Palvelumuotoilun ja visuaalisen suunnittelun palvelut

Palvelumuotoilu
 • Laadullinen asiakastutkimus
 • Työpajojen suunnittelu ja fasilitointi
 • Prototyyppien suunnittelu ja toteutus
 • Palvelupolkujen mallinnus
 • Konseptisuunnittelu

  Lue lisää alta →
Graafinen suunnittelu
 • Yritys- ja tapahtumailmeet
 • Logot, ikonit, tunnukset
 • Kuvaeditoinnit
 • Taittotyöt
 • Pakkaussuunnittelu
 • Julisteet

  Tutustu töihimme →
Web design
 • Verkkosivujen suunnittelu ja toteutus
 • UI suunnittelu
 • Sovellusten ulkoasun suunnittelu
 • Saavutettavuus ja käytettävyys suunnittelu
Kuvitus
Koulutukset
Freelancer
 • Lisäosaamista ja tekijöitä lyhyisiin sekä pidempiin muotoilu projekteihin.

  Tiedustelut →

Millaisissa tilanteissa voimme olla avuksi?

Alla kuvauksia sekä alkaen hintoja palveluistamme. Lopulliset hinnat riippuvat lähtötilanteesta sekä tavoitteiden laajuudesta. Tarjouksissa erittelemme projektin vaiheet sekä toimitettavat materiaalit. Ole yhteydessä info@tiedesign.fi ja pyydä tarjousta.

Palvelupolun kuvaamisessa

Mikä palvelupolku on? Palvelupolku on organisaation asiakkaiden läpikäymä tapahtumien sarja, jossa tunnistetaan asiakkaan ja palvelun väliset kontaktipisteet .

Mitä siinä tapahtuu? Palvelumuotoilun keinoin syvennytään asiakkaan kokemukseen palvelupolun kontaktipisteistä. Työskentely sisältää projektista riippuen työpajoja, haastatteluja sekä observointia.

Mihin se johtaa? Selkeytettyyn asiakaspalvelumalliin sekä sujuvaan yhteistyöhön palvelua tuotettaessa.

Hinta alkaen 2 800€ + alv. Sisältäen valmistelevan palaverin, työpajan (n. 3h), työpajan suunnittelun ja fasilitoinnin sekä työpajan yhteenvedon (esim. visualisoidun palvelupolun).

Konseptoinnissa

Mitä konseptointi on? Organisaatiossa olevan idean,
tiedon ja taidon, tai asian kiteytystä konseptiksi.

Mitä siinä tapahtuu? Palvelumuotoilua hyödyntäen, syvennytään asiakasymmärrykseen sekä palvelun tuottamisen mekanismiin. Selkeytetään konsepti näkyväksi visuaalisen suunnittelun avulla.

Mihin se johtaa? Eheytettyyn palvelukonseptiin, selkeytettyyn toimintaan organisaatiossa tai mahdollisesti uuteen liiketoimintaan.

Hinta alkaen 7 500€ + alv. Kesto tyypillisesti 1-2kk, jonka aikana palvelun idea kiteytetään (työpajat, haastettelut), visualisoidaan ymmärrettävään muotoon, testataan (haastattelut, observoinnit) ja viimeistellään sovittuun muotoonsa.

Yritysilmeen suunnittelussa

Mikä yritysilme on? Organisaation tai yrityksen identiteettiin perustuva tunnistettava ilme, joka on kiteytetty visuaalisiksi elementeiksi.

Mitä siinä tapahtuu? Syvennytään brändin identitettiin sekä liiketoiminnan tavoitteisiin. Muotoillaan näitä tukeva punainen lanka ilmeeseen, joka sisältää projektista riippuen grafiikkaa, kuvitettuja valokuvia tai videoita sekä suunnitelmallisen layoutin.

Mihin se johtaa? Viestinnän selkeyteen ja yhtenäiseen tunnistettavaan yritysilmeeseen, osana vaivaikuttavaa viestintää. Verkkosivuston tai sosiaalisen median ilmeeseen.

Hinta alkaen 2 600€ + alv. Sisältäen typografia, värit, graafiset elementit (4-8 kpl), kuvitusvalokuvat (max. 5), some-profiilien bannerit, ilmeen käytön ohjeistus, esimerkit someen. Yritysilme logon kanssa alk. 3 400€ + alv. Verkkosivujen suunnittelun ja toteutuksen kanssa (max. 5 sivua). alk. 5 700€ + alv.

Sisällön tuottamisessa

Mitä sisällön kehittäminen on? Markkinointiviestinnän sisällön systemaattista suunnittelua määritetylle ajanjaksolle sekä tavoitteelle.

Mitä siinä tapahtuu? Palvelumuotoilua hyödyntäen syvennytään viestinnän kohderyhmiin sekä nykyiseen mielikuvaan viestinnästä sekä sen tavoitteista. Työskentely sisältää projektista riippuen vertailevaa analyysia, haastatteluja, työpajoja sekä visuaalisen viestinnän suunnittelua ja toteutusta.

Mihin se johtaa? Eheään brändiä tukevaan sisältömarkkinoinnin suunnitelmaan ja tavoitteelliseen visuaaliseen viestintään, verkkoviestinnän optimoinnin osalta.

Hinta alkaen 2 400€ + alv. Sisältäen viestinnän aiheiden teemoittelu, graafiset elementit (4-8 kpl), some-julkaisujen ulkoasu, kuvitusvalokuvat (valokuvaus ja/ tai editointi, 5 kuvaa). Ohjeistus ja opastus.

Muutoksen kynnyksellä

Mitä muutos on? Muutos on prosessi, joka tapahtuu silloin, kun tapa tai tilanne muuttuu jollain tavalla. Ennakoidusti tai yllättäen.

Mitä siinä tapahtuu? Kartoitetaan ja mallinnetaan muutoksen vaikuttavuutta organisaatiossa. Valjastetaan muutos mahdollisuudeksi kehittää palvelua yhdessä.

Mihin se johtaa? Organisaation systemaattiseen reagointiin, osallistavan toiminnan kehittämiseen ja palvelujen ketterään kehittämiseen.

Hinta alkaen 2 800€ + alv. Sisältäen työpajatyöskenetelyä yhteisössä, työpajan suunnittelun, fasilitoinnin, materiaalit työpajaan, yhteenvedon työpajasta sekä jatkoehdotukset.

Visuaalisessa viestinnässä

Koulutusta kenelle? Koulutustuokio on kehitetty aloitteleville yrittäjille, mutta sopii myös henkilöille, jotka kaipaavat konkreettisia vinkkejä yrityksen visuaaliseen viestintään. Koulutuksessa käydään läpi visuaalisen viestinnän perusteita liiketoiminnallisesta näkökulmasta.

Mitä siinä tapahtuu? Perehdytään ryhmästä riippuen mm.: Visuaaliseen viestintään osana liiketoimintaa; Brändiin & visuaaliseen viestintään; Visuaalisen suunnittelun perusteisiin; Valokuvaan visuaalisessa viestinnässä; Visuaalisen suunnittelun tilaamiseen.

Mihin se johtaa? Varmuuteen ja tehokkuuteen tehdä visuaalisen viestinnän valintoja. Eheään sekä asiakkaita puhuttelevaan visuaaliseen viestintään.

Hinta alkaen 890€ + alv. Sisältäen 3h perustuokion asiakkaan tiloissa tai hybridinä. Työpajamuotoinen kolmen kerran koulutuskokonaisuus alkaen 2 700€ + alv. Also available in English!

Avaa koulutuksen esite tästä (avautuu uuteen välilehteen).

Jokainen tie on erilainen, joten tutustu projekteihimme tästä. Ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan millainen tie teidän projektista syntyisi.