Tie Design tarjoaa palvelumuotoilun ja visuaalisen suunnittelun palveluja yrityksille sekä organisaatioille. Olemme mukana palvelujen kehittämiseen, liiketoiminnan muutokseen sekä visuaalisen ilmeen suunnitteluun liittyvissä projekteissa.

Työssämme autamme kartoittamaan haasteet, kiteyttämään mahdollisuudet ja toteuttamaan ideat kokeilun kautta kehittäen.

Palvelumuotoilun palveluihimme lukeutuvat: laadullinen ja määrällinen tutkimus; työpajojen suunnittelu ja fasilitointi: prototyyppien suunnittelu ja toteutus; palvelupolkujen mallinnus; konseptisuunnittelu.

Visuaalisen suunnittelun palveluihin lukeutuvat: perinteiset ja digitaaliset kuvitukset; valokuvaukset ja kuvaeditoinnit; yritysilmeet; logot; taittotyöt; 2D animaatiot.

Millaisissa tilanteissa voimme olla avuksi?

Mitä se on? Organisaatiossa olevan idean,
tiedon ja taidon, tai asian kiteytystä konseptiksi.

Mihin se johtaa? Eheytettyyn palvelukonseptiin, selkeytettyyn toimintaan organisaatiossa tai mahdollisesti uuteen liiketoimintaan.

Mitä se on? Organisaation asiakkaiden käymän palvelupolun kehittämistä kontaktipisteineen.

Mihin se johtaa? Selkeytettyyn asiakaspalvelumalliin sekä sujuvaan yhteistyöhön palvelua tuotettaessa.

Mitä se on? Muutoksen valjastaminen mahdollisuudeksi.

Mihin se johtaa? Organisaation systemaattiseen reagointiin, osallistavan toiminnan kehittämiseen ja palvelujen ketterään kehittämiseen.

Mitä se on? Markkinointiviestinnän sisällön systemaattista suunnittelua määritetylle ajanjaksolle sekä tavoitteelle.

Mihin se johtaa? Eheään sisältömarkkinoinnin suunnitelmaan ja tavoitteelliseen viestintään visuaalisuuden (kuvituksen, videon) ja verkkoviestinnän optimoinnin osalta.

Mitä se on? Organisaation ja yritysten identiteetin kiteyttämistä visuaalisiksi elementeiksi.

Mihin se johtaa? Viestinnän selkeyteen ja yhtenäiseen tunnistettavaan yritysilmeeseen, osana vaikuttavaa viestintää.