Siirry suoraan sisältöön

Alla esimerkkejä palveluistamme sekä alustavia hintoja. Lopulliset kustannukset määräytyvät projektin lähtökohdan ja tavoitteiden laajuuden mukaan. Pyydä tarjous info@tiedesign.fi – tarjouksissa erittelemme tarkemmin projektin vaiheet sekä toimitettavat materiaalit.

Mikä on palvelupolku? Palvelupolku on asiakkaiden läpikäymä tapahtumien sarja, jossa tunnistetaan asiakkaan ja palvelun väliset kontaktipisteet. Menetelmä sopii uuden palvelun suunnitteluun sekä jatkuvaan asiakaskokemuksen parantamiseen.

Palvelupolun mallintamisessa hyödynnämme palvelumuotoilua, graafista suunnittelua ja kuvittamista.

Mitä siinä tapahtuu? Palvelupolun määrittely alkaa tiedonkeruulla asiakkaiden tarpeista, odotuksista ja kokemuksista. Kertyneen tiedon pohjalta muodostetaan asiakasprofiileja eli persoonia, joille määritellään asiakaspolun eri vaiheet -tietoisuuden luominen, harkitseminen, osto, käyttöönotto ja jälkihoito. Työskentely sisältää projektista riippuen työpajoja, kyselyjä, haastatteluja sekä observointia.

Mihin se johtaa? Eheään suunnitelmaan monikanavaisesta asiakaskokemuksesta. Palvelupolku auttaa selkeyttämään palvelun tuotannon aikaista yhteistyötä, suunnittelemaan teknologioiden hyödyntämistä sekä viestintää asiakaspolun varrelle.

Hinta alkaen 2 400€ + alv. Sisältäen valmistelevan palaverin, työpajan (n. 3h), työpajan suunnittelun ja fasilitoinnin sekä työpajan yhteenvedon (esim. visualisoidun palvelupolun).

Pyydä tarjous →


Mitä konseptointi on? Konseptointi on organisaatiossa olevan idean, tiedon ja taidon, tai asian kiteytystä konseptiksi. Se on strateginen prosessi, jonka aikana yritys jäsentää ideaansa ja varmistaa sen vastaavan asiakkaiden tarpeita.

Konseptoinnissa hyödynnämme palvelumuotoilua ja graafista suunnittelua.

Mitä siinä tapahtuu? Konseptointi on iteratiivista kehittämistä, johon sisältyy tiivis yhteistyö asiakkaiden kanssa, empatian kehittäminen ja ongelmien tunnistaminen. Konseptoinnin prosessi jaetaan useisiin vaiheisiin. Projekteissa voimme keskittyä joihinkin niistä tai kokonaisuuteen.

Prosessin alussa on keskeistä syventyä asiakkaiden tarpeisiin ja ymmärtää heidän kokemuksensa. Ideointivaiheessa luodaan joukko ideoita ja konsepteja vastauksena tunnistettuihin tarpeisiin. Potentiaalisista konsepteista tehdään palvelua simuloivia prototyyppejä ja testataan niitä. Palautteen pohjalta prototyyppiin tehdään tarvittavia muutoksia. Konseptoinnin yhteydessä on myös olennaista arvioida liiketoimintamallia. Miten palvelu tuotetaan, miten se hinnoitellaan ja miten siitä saadaan arvoa sekä asiakkaille että yritykselle?

Mihin se johtaa? Innovatiivisiin ja erottuviin konsepteihin, asiakaslähtöiseen ajatteluun sekä riskien minimointiin.

Hinta alkaen 5 900€ + alv. Kesto noin 2-2,5kk, jonka aikana tyypillisesti kiteytetään palvelun idea (työpajat, haastettelut), visualisoidaan prototyyppi ymmärrettävään muotoon, testataan (haastattelut, observoinnit) ja viimeistellään sovittuun muotoonsa.

Pyydä tarjous →


Mikä työpaja on? Työpaja on osallistava menetelmä tuoda eri sidosryhmät, kuten asiakkaat ja tiimin jäsenet yhteen suunnittelemaan, ideoimaan ja ratkaisemaan liiketoiminnan haasteita. Työpajat soveltuvat koulutuksien yhteyteen, ongelmanratkaisuun, muutostilanteisiin ja luovan työskentelyn edistämiseen.

Työpajojen toteutuksessa hyödynnämme palvelumuotoilua ja kuvittamista.

Mitä siinä tapahtuu? Alussa syvennymme asiakasorganisaation tilanteeseen. Määrittelemme työpajalle tavoitteet sekä keskustelemme työpajalle sopivista aktiviteeteista. Työpajassa fasilitoija ohjaa työpajan prosessia, kannustaa vuorovaikutukseen, luo turvallista ilmapiiriä sekä tukee työpajan tavoitteiden saavuttamisessa. Työpajan jälkeen suunnitellaan jatkotoimenpiteitä, kuten seurantatapaamisia ja tilaisuuksia, jotka tukevat työpajan pitkäaikaista vaikutusta.

Mihin se johtaa? Hyvä työpaja innostaa. Se antaa konkreettisia työkaluja ja ajatuksia, joita osallistujat voivat hyödyntää työssään. Työpajan jälkeen tapahtuu usein kehitystä osallistuneen tiimin toimintatavoissa, jotka vahvistavat tiimin kykyä saavuttaa tavoitteitaan.

Hinta alkaen 2 400€ + alv. Sisältäen suunnittelun, työpajatyöskenetelyn, fasilitoinnin, materiaalit työpajaan, yhteenvedon työpajasta sekä jatkoehdotukset.

Pyydä tarjous →


Visuaalisen viestinnän koulutus on kehitetty aloitteleville yrittäjille, mutta sopii myös henkilöille, jotka kaipaavat konkreettisia vinkkejä yrityksen visuaaliseen viestintään. Koulutuksessa harjoitellaan ryhmän kanssa visuaalisen viestinnän perusteita käytännönläheisestä liiketoiminnallisesta näkökulmasta.

Lataa koulutuksen esitte. Tutustu myös koulutuksen pohjalta julkaistuun Visuaalisen viestinnän oppaaseen.

Mitä siinä tapahtuu? Perehdytään osallistujaryhmän tarpeiden mukaan: Visuaaliseen viestintään osana liiketoimintaa; Brändiin & visuaaliseen viestintään; Visuaalisen suunnittelun perusteisiin; Valokuvaan visuaalisessa viestinnässä; Visuaalisuuteen sosiaalisessa mediassa.

Mihin se johtaa? Varmuuteen ja tehokkuuteen tehdä visuaalisen viestinnän valintoja. Eheään sekä asiakkaita puhuttelevaan visuaaliseen viestintään.

Hinta alkaen 890€ + alv. Sisältäen 3h perustuokion asiakkaan tiloissa tai hybridinä. Työpajamuotoinen kolmen kerran koulutuskokonaisuus alkaen 2 700€ + alv (ryhmän koko max 20). Kouluttajina toimivat Tie Designin muotoilun ja koulutuksen ammattilaiset Suvi, Riikka ja Sara. Also available in English!

Pyydä tarjous →


Mitä on viestinnän muotoilu? Se on markkinointiviestinnän visuaalisen ja aihesisällön systemaattista suunnittelua määritetylle tavoitteelle sekä ajanjaksolle. Projekteissa hyödynnämme palvelumuotoilua, graafista suunnittelua ja kuvittamista.

Mitä siinä tapahtuu? Alussa syvennymme asiakasorganisaation viestinnän kohderyhmiin ja nykyiseen mielikuvaan organisaation viestinnästä. Työskentely sisältää projektin mukaan vertailevaa analyysia, kyselyitä, haastatteluja ja työpajan. Kartoituksen ja viestinnän aiheiden tunnistamisen pohjalta kokoamme visuaalisen viestinnän suunnitelman ja toteutamme visuaaliset elementit.

Mihin se johtaa? Eheään brändiä ja kohderyhmien tietotarpeita tukevaan sisältömarkkinoinnin suunnitelmaan sekä tunnistettavaan visuaaliseen viestintään.

Hinta alkaen 2 900€ + alv. Sisältäen viestinnän aiheiden teemoittelu, graafiset elementit (4-8 kpl), some-julkaisujen ulkoasu, kuvitusvalokuvat (valokuvaus ja/ tai editointi, 5 kuvaa). Ohjeistus ja opastus julkaisupohjien käyttämiseen.

Lue lisää some-viestinnän projektista, jonka toteutimme MLL Helsingin yhdistyksen Turvaverkko Helsingille.

Pyydä tarjous →


Mikä on yritysilme? Se on organisaation tai yrityksen brändi-identiteettiin perustuva tunnistettava ilme, joka on kiteytetty visuaalisiksi elementeiksi. Yritysilmeen sunnittelussa hyödynnämme etenkin graafista suunnittelua ja kuvittamista.

Mitä siinä tapahtuu? Syvennytään yhteistyössä asiakasorganisaation brändi-identitettiin sekä liiketoiminnan tavoitteisiin. Tehdään 2-3 vedosta yritysilmeestä, joissa eritellään millaisista elementeistä yritysilme koostuu. Yritysilme toteutetaan tavoitteista riippuen grafiikkaa, maalausta, kuvitettuja valokuvia tai videoita hyödyntäen.

Mihin se johtaa? Tunnistettavaan ja tunteita herättävään vaikuttavaan viestintään. Konkreettiseen ulkoasun suunnitelmaan, jota yritys voi hyödyntää erilaisissa viestintäkanavissa.

Hinta alkaen 2 900€ + alv. Sisältäen typografia, värit, graafiset elementit (4-8 kpl), kuvitusvalokuvat (max. 3), some-profiilien bannerit, ilmeen käytön ohjeistuksen, esimerkit some-postauksista. Yritysilme logon kanssa alk. 3 400€ + alv. Verkkosivujen suunnittelun ja toteutuksen kanssa (max. 7 sivua). alk. 5 400€ + alv.

Toteutamme verkkosivuja myös valmiiden yritysilmeiden ja visuaalisten suunnitelmien pohjalta. Hinnoittelemme työt projekteina sen jälkeen, kun olemme tutustuneet asiakkaan aineistoon ja toiveisiin. Olemme toteuttanneet verkkosivuja WP (WordPress), Wix ja Hubspot -alustoille.

Lue lisää yritysilmeen kehittämisestä ja tutustu millaisen yritysilmeen kehitimme EduGems Finlandille.

Pyydä tarjous →