Siirry suoraan sisältöön

Palvelut

Autamme asiakkaita kartoittamaan yhdessä haasteet, kiteyttämään mahdollisuudet ja toteuttamaan ideat kokeilun kautta kehittäen.

Usein projektin lähtökohtana on ollut asiakkaan tunne siitä, että jokin ei toimi. Palveluprosesseissa on säröjä tai asiakasyrityksen tuottama palvelu ei tavoita loppukäyttäjiä.

Lähtökohtana monelle projekteille on ollut myös idea uudesta palvelusta tai tuotteesta.

Palvelumuotoilun menetelmien avulla osallistamme asiakkaamme ja palvelun tai tuotteen käyttäjät osaksi kehitysprosessia.

Muodostamme yhdessä ymmärrystä asiakastarpeista, palvelun tarkoituksesta sekä palveluntarjoajan kyvystä tuottaa kyseinen palvelu. Palvelumuotoilun projekteihin sisältyy usein visuaalista suunnittelua ja web designia, joita toteutamme myös omina palveluina.

Millaisissa tilanteissa voimme olla avuksi?

Mitä konseptointi on? Organisaatiossa olevan idean,
tiedon ja taidon, tai asian kiteytystä konseptiksi.

Mitä siinä tapahtuu? Palvelumuotoilua hyödyntäen, syvennytään asiakasymmärrykseen sekä palvelun tuottamisen mekanismiin. Selkeytetään konsepti näkyväksi visuaalisen suunnittelun avulla.

Mihin se johtaa? Eheytettyyn palvelukonseptiin, selkeytettyyn toimintaan organisaatiossa tai mahdollisesti uuteen liiketoimintaan.

Mikä palvelupolku on? Palvelupolku on organisaation asiakkaiden läpikäymä tapahtumien sarja, jossa tunnistetaan asiakkaan ja palvelun väliset kontaktipisteet .

Mitä siinä tapahtuu? Palvelumuotoilun keinoin syvennytään asiakkaan kokemukseen palvelupolun kontaktipisteistä. Työskentely sisältää projektista riippuen työpajoja, haastatteluja sekä observointia.

Mihin se johtaa? Selkeytettyyn asiakaspalvelumalliin sekä sujuvaan yhteistyöhön palvelua tuotettaessa.

Mitä Tie Muutos on? Muutoksen valjastaminen mahdollisuudeksi.

Mihin se johtaa? Organisaation systemaattiseen reagointiin, osallistavan toiminnan kehittämiseen ja palvelujen ketterään kehittämiseen.

Mitä sisällön kehittäminen on? Markkinointiviestinnän sisällön systemaattista suunnittelua määritetylle ajanjaksolle sekä tavoitteelle.

Mitä siinä tapahtuu? Palvelumuotoilua hyödyntäen syvennytään viestinnän kohderyhmiin sekä nykyiseen mielikuvaan viestinnästä sekä sen tavoitteista. Työskentely sisältää projektista riippuen vertailevaa analyysia, haastatteluja, työpajoja sekä visuaalisen viestinnän suunnittelua ja toteutusta.

Mihin se johtaa? Eheään brändiä tukevaan sisältömarkkinoinnin suunnitelmaan ja tavoitteelliseen visuaaliseen viestintään, verkkoviestinnän optimoinnin osalta.

Mikä yritysilme on? Organisaation tai yrityksen identiteettiin perustuva tunnistettava ilme, joka on kiteytetty visuaalisiksi elementeiksi.

Mitä siinä tapahtuu? Syvennytään brändin identitettiin sekä liiketoiminnan tavoitteisiin. Muotoillaan näitä tukeva punainen lanka ilmeeseen, joka sisältää projektista riippuen grafiikkaa, kuvitettuja valokuvia tai videoita sekä suunnitelmallisen layoutin.

Mihin se johtaa? Viestinnän selkeyteen ja yhtenäiseen tunnistettavaan yritysilmeeseen, osana vaikuttavaa viestintää. Verkkosivuston tai sosiaalisen median ilmeeseen.