Ideasta toteutukseen.

Muotoilemme palveluja, suunnittelemme konsepteja ja luomme visuaalisia ilmeitä.

Palvelumuotoilusta

Palvelukokonaisuuden suunnittelu perustuu ymmärrykseen palvelun tarkoituksesta, sen kysynnästä ja palveluntarjoajan kyvystä tuottaa kyseinen palvelu. Palvelumuotoilun menetelmien avulla kehitämme palveluja käyttäjien ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Visuaalisesta suunnittelusta

Meille visuaalinen suunnittelu on tunteiden ilmaisua sekä ideoiden ja ajatusten esittämistä käyttäjäystävällisessä muodossa. Luomme mieleenpainuvaa, asiakkaan yrityskuvaa ja käyttäjän kokemusta, tukevaa visuaalista muotoilua.

Palvelumuotoilu

Palvelumuotoilun palveluihimme lukeutuvat: laadullinen ja määrällinen tutkimus; työpajojen suunnittelu ja fasilitointi: prototyyppien suunnittelu ja toteutus; palvelupolkujen mallinnus.

Kuvitus

Kuvitusprojekteissa hyödynnämme erilaisia ​​tekniikoita ja materiaaleja: digitaalista kuvanilmaisua, akvarelleja, valokuvia ja muita perinteisiä mallintamisen tapoja. Tule idean kanssa, yhdessä teemme sen näkyväksi.

Web design

Helposti lähestyttävä ja mieleenpainuva ensivaikutelma. Suunnittelemme käyttäjäystävällisiä verkkosivustoja ja sovelluksia varmistaen, että sivustosi värimaailma, navigointi, ulkoasu ja grafiikka heijastavat brändisi persoonallisuutta.

Työskentelymme perustuu palvelumuotoilun menetelmiin, luovaan visuaaliseen otteeseen ja palvelujen yhteiskehittämiseen, joita sovellamme projektikohtaisesti. Käytännön työprosessi sisältää yhteiskehittämistä, asiakastutkimusta, työpajoja, kokeiluja ja visualisointia.

Lue palveluista

Kehittämme asiakkaiden ideat halutuiksi konsepteiksi ja tuemme niiden käytäntöön viemistä. Tie Design on syntynyt halusta syventyä organisaatioiden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Vahvuuksiamme ovat uteliaisuus, kokemus ihmiskeskeisestä muotoilusta sekä luovasta visuaalisesta suunnittelusta.

Tutustu tiimiin

Toteutetaan seuraavaksi teidän ideat?

Olemme avuksi, niin pienissä kuin myös laajemmissa projekteissa, kun tarvitset palvelumuotoilun tai visuaalisen suunnittelun osaamista.