PALVELUMUOTOILU. VISUAALINEN SUUNNITTELU.

Olemme mukana uudistamassa toimintamalleja,
kehittämässä palveluja ja luomassa visuaalista ilmettä.

Muotoilun menetelmien avulla autamme yrityksiä saamaan palvelun käyttäjien äänen kuuluville ja kehitysprosessien keskiöön. Haluamme muotoilla kestäviä ja haluttuja palveluja, jotka erottuvat muista.

Suunniteltaisiinko tulevaisuuden palvelut, jo tänään?


Olemme Tie Designilla avuksi, niin pienissä kuin myös laajemmissa projekteissa, kun tarvitset liiketoiminnan ja visuaalisen muotoilun osaamista.

Palvelukokonaisuuden suunnittelu perustuu ymmärrykseen palvelun tarkoituksesta, sen kysynnästä ja palveluntarjoajan kyvystä tuottaa kyseinen palvelu. Palvelumuotoilun menetelmien avulla kehitämme palveluja käyttäjien ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Meille visuaalinen suunnittelu on tunteiden ilmaisua sekä ideoiden ja ajatusten esittämistä käyttäjäystävällisessä muodossa. Luomme mieleenpainuvaa, asiakkaan yrityskuvaa ja käyttäjän kokemusta, tukevaa visuaalista muotoilua.

– Laadullinen ja määrällinen tutkimus
– Työpajojen suunnittelu ja fasilitointi
– Prototyyppien suunnittelu ja toteutus
– Palvelupolkujen mallinnus

– Perinteinen ja digitaalinen kuvitus
– Valokuvaukset ja kuvaeditoinnit
– Brändi-ilmeet
– Taittotyöt, digitaalinen ja printti
– 2D animaatiot

Lue palveluista

Muotoilun keinoin

Työskentelymme perustuu palvelumuotoilun menetelmiin, luovaan visuaaliseen otteeseen ja palvelujen yhteiskehittämiseen, joita sovellamme projektikohtaisesti. Käytännön työprosessi sisältää yhteiskehittämistä, asiakastutkimusta, työpajoja, kokeiluja, konseptointia ja visualisointia.

Lue työskentelystä

Tie Design on syntynyt halusta syventyä organisaatioiden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tavoitteemme on kehittää asiakkaiden ideat halutuiksi konsepteiksi ja tukea niiden käytäntöön viemistä.

Vahvuuksiamme ovat uteliaisuus, kokemus ihmiskeskeisestä muotoilusta sekä luova visuaalinen suunnittelu.

Tutustu tiimiin