Ideasta toteutukseen.

Uudistamme yritysten palveluja, muotoilemme konsepteja ja luomme visuaalisia ilmeitä.

Palvelukokonaisuuden suunnittelu perustuu ymmärrykseen palvelun tarkoituksesta, sen kysynnästä ja palveluntarjoajan kyvystä tuottaa kyseinen palvelu. Palvelumuotoilun menetelmien avulla kehitämme palveluja käyttäjien ja asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Meille visuaalinen suunnittelu on tunteiden ilmaisua sekä ideoiden ja ajatusten esittämistä käyttäjäystävällisessä muodossa. Luomme mieleenpainuvaa, asiakkaan yrityskuvaa ja käyttäjän kokemusta, tukevaa visuaalista muotoilua.

Työskentelymme perustuu palvelumuotoilun menetelmiin, luovaan visuaaliseen otteeseen ja palvelujen yhteiskehittämiseen, joita sovellamme projektikohtaisesti. Käytännön työprosessi sisältää yhteiskehittämistä, asiakastutkimusta, työpajoja, kokeiluja ja visualisointia.

Lue palveluista

Kehittämme asiakkaiden ideat halutuiksi konsepteiksi ja tuemme niiden käytäntöön viemistä.

Tie Design on syntynyt halusta syventyä organisaatioiden haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Jos jokin ei tunnu toimivan, niin autamme tunnistamaan ongelman ja muotoilemme siihen ratkaisun yhdessä. Vahvuuksiamme ovat uteliaisuus, kokemus ihmiskeskeisestä muotoilusta sekä luovasta visuaalisesta suunnittelusta.

Tutustu tiimiin

Toteutetaan seuraavaksi sinun ideasi?