Siirry suoraan sisältöön

Some-viestinnän muotoilu

PALVELUMUOTOILU, SOSIAALINEN MEDIA, GRAAFINEN SUUNNITTELU

Turvaverkko Helsinki

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistyksen Turvaverkko Helsinki auttaa henkilöitä, jotka kokevat väkivaltaa tai sen uhkaa läheisessä ihmissuhteessaan tai perheessään. Tietoa heidän tarjoamista palveluista ja tuesta löytyy Turvaverkko Helsingin verkkosivuilta sekä sosiaalisesta mediasta.

Asiakkaat hakeutuvat palveluihin joko ottamalla yhteyttä suoraan Turvaverkko Helsinkiin tai sidosryhmien kautta, jotka ohjaavat omia asiakkaitaan Turvaverkko Helsingin palveluihin. Turvaverkko Helsingin palveluihin hakeutuvat ihmiset ovat taustoiltaan hyvin erilaisia, ja erilaisissa elämäntilanteissa.

Tavoite

Projektin tavoitteena oli Turvaverkko Helsingin asiantuntijuuden ja toiminnan näkyväksi tekeminen sosiaalisen median kanavissa. Haluttiin, että palvelut tavoittavat niitä tarvitsevat ja kynnys yhteydenottoon madaltuisi. Turvaverkko Helsinki haluttiin tehdä myös tunnistettavaksi omalla sosiaalisen median ilmeellä.

Prosessi

Alkuun perehdyimme toimeksiannon teemoihin, sopiviin lähestymistapoihin ja Turvaverkko Helsingin valmiuteen tuottaa visuaalista viestintämateriaalia. Haastattelujen myötä profiloimme viestinnän kohderyhmiä ja viestinnän aiheita. Kertyneen tiedon perusteella muotoilimme visuaalisen ilmeen Turvaverkko Helsingin sosiaaliseen mediaan.

Julkaisujen ilme

Turvaverkko Helsingille suunnitetiin ja toteutettiin oma tunnus sekä some-julkaisujen ulkoasuja, joihin suunniteltiin graafisia elementttejä noudattaen Mannerheimin Lastensuojeluliiton graafista ohjeitusta. Projektin aikana tehtiin muokattavia esimerkkijulkaisuja, jotka toimivat vastaisuudessa inspiraation lähteenä varsinaisten julkaisujen suunnittelussa.

Sisällön suunnittelu

Väkivaltatyön asiantuntijoiden osaamisesta ja palveluista viestiminen apua tarvitseville ja sidosryhmille on tärkeää. Haastattelujen ja valmiin tiedon pohjalta, kokosimme Turvaverkkko Helsingille inspiraatiota sosiaalisen median julkaisujen aiheisiin. Aihepiirit jaettiin neljään kategoriaan, joista annetiin sisältöehdotuksia sekä aloituksia viestintään, jotka kiinnittävät lukijan huomion.Vaikuttavuus

Turvaverkko Helsingin työntekijät tunsivat visuaalisen ilmeen omakseen ja kuvastavan sitä mitä Turvaverkko Helsinki on ja haluaa olla asiakkaailleen.

Visuaaliset materiaalit on otettu käyttöön monipuolisesti. Videoidut tietoiskut palveluista ja Turvaverkko Helsingistä on lisätty Instagramin tarinoihin, jotta ne ovat aina yhteydenottoa harkitsevien katsottavissa.

Turvaverkko Helsingin julkaisujen katsojamäärät ovat nousseet ja projektin aikana tuotetuista materiaaleista on ollut hyötyä muussakin viestinnän suunnittelussa.

”mll.turvaverkko.helsinki” Instagramissa

Edellinen

Palvelujen konseptointi ja markkinointi

Seuraava

Käyttäjäymmärrys tuotteistuksessa